אַנימע

עס איז קיין מאַנגאַ אין דעם אַנימע - מאַנגאַ זשאַנראַז